mau binh zingplay poker vn

Phạm Thị Kim Trâm

Tổng Giám Đốc

Cử nhân Quản trị kinh doanh

mau binh zingplay poker vn

Tôn Thất Việt Hùng

Phó Tổng Giám Đốc

Cử nhân Kinh Tế

mau binh zingplay poker vn

Hà Thị Thanh Diệp

Trợ lý Tổng Giám Đốc
kiêm Trưởng Phòng Kinh Doanh

Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh

mau binh zingplay poker vn

Đỗ Ngọc Anh

Trưởng Phòng Nhân Sự

Cử nhân Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

mau binh zingplay poker vn

Huỳnh Thị Minh Thư

Thư Ký Ban Tổng Giám Đốc

Cử nhân Kinh Tế

mau binh zingplay poker vn

Trần Thị Trang Bích Liễu

Kế Toán Trưởng

Cử nhân Kế Toán & Tài Chính

mau binh zingplay poker vn

Vương Trung Nguyên

Trưởng Phòng Pháp Lý

Cử nhân Kinh Tế

mau binh zingplay poker vn

Dương Minh Đức

Giám Đốc Quản Lý Dự Án

Thạc sỹ Kỹ Thuật Xây Dựng

mau binh zingplay poker vn

Phạm Phú Trường

Giám Đốc Xây Dựng

Kỹ sư Xây Dựng

mau binh zingplay poker vn

Nguyễn Nhật Nam

Giám Đốc Dự Án

Thạc sỹ Quy Hoạch Kiến Trúc