Với tâm thế luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu từng mong đợi của khách hàng, nhà đầu tư và các cộng sự, Trí Việt luôn hướng đến mục tiêu mang đến các giá trị đích thực, sự hài hòa lợi ích giữa các bên trong từng sản phẩm, dịch vụ của mình.

Tầm nhìn

Đến năm 2025, Công ty Trí Việt sẽ chuyển mình thành tập đoàn đa ngành với doanh số hàng năm tăng trưởng trên 20%, bằng việc tập trung đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực bất động sản, xây dựng và nông nghiệp.

Sứ mệnh